VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy webu https://www.chatastaskov.sk/ spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

K zabezpečeniu väčšieho súkromia a obmedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) kopíruje prijaté osobné údaje v šifrovanej forme a taktiež overuje ich pôvod, aby sme sa vyhli neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. Zabezpečenie pomocou protokolu SSL ľahko identifikujete v riadku vášho prehliadača, kde sa zobrazuje ako ikona zavretého zámku a konkrétna webová adresa začína skratkou https.

Objednávka cez ONLINE REZERVÁCIU

Dohodnúť termín ubytovania môžete aj pomocou online rezervácie na našej webovej stránke https://www.chatastaskov.sk. Vaše osobné údaje registrujeme a využívame na účely opätovného kontaktovania. Do doby, kým od vás obdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním vašich údajov. Do toho času ich budeme používať iba pri plnení vašich požiadaviek. Osobné údaje, registrované pomocou online rezervácie sú: meno, e-mail a tel.kontakt.

Sociálne siete a ochrana vašich osobných údajov

Na internetovej stránke https://www.chatastaskov.sk/ a sociálnych sieťach  Facebook využívame iba malé dátové súbory cookie a podobné mechanizmy (webové signály), vďaka ktorým si zachovávame informácie o užívateľskom správaní, spôsobe využitia našich webových stránok. Sociálne siete, fungujúce použitím zásuvných modulov (pripojenie k službe Facebook, označovanie “Páči sa mi”, Google na hľadanie priateľov) figurujú ako tretia strana.

Sociálna sieť má svoje pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré si vždy môžete detailne preštudovať na danej sieti. Používanie údajov zo strany tretích strán je vždy ochránené v uvedených pravidlách. Tretie strany môžu používať rôzne formy sledovania, prostredníctvom súborov cookie. Je povolené párovanie informácií o využívaní webstránky s inými osobnými údajmi, ktoré sú o vás získavané. Získavajú sa aj analytické dáta, vďaka ktorým, sa skúma efektívnosť stránky či reklama na sieťach.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné dáta zásadne nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám.